Firmy sporządzające operat przeciwpożarowy

 

W ostatnich latach na terenie kraju miały miejsce liczne pożary odpadów. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożarów na wysypiskach śmieci i miejscach składowania odpadów rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy, mówiącej o odpadach, sposobie ich przechowywania i utylizacji. Branża odpadowa musiała zastosować się do odpowiednich wytycznych określonych w przepisach. Nałożyło to na przedsiębiorców zajmujących się odpadami prawny obowiązek sporządzenia operatu przeciwpożarowego.

Magazynowanie i przetwarzanie odpadów

operat przeciwpożarowyDotyczyło to wszelkich działań związanych z działalnością gospodarczą i bezpieczeństwem pracowników, a także ochroną środowiska naturalnego. Zgodnie z nowelizacją operat przeciwpożarowy to dokument zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części oraz miejsca magazynowania odpadów. Dokument ten musi zostać uzgodniony z komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby posiadającej uprawnienia państwowe. W związku z tym operat musi być wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także inżyniera pożarnictwa lub absolwenta wyższej uczelni Głównej Szkoły Pożarniczej. Dokument musi spełniać wymogi formalne i wszelkie zagadnienia określone przez ustawodawcę. Nakłada to na osoby odpowiedzialność za dostosowanie prowadzonej działalności do odpowiednich przepisów i konsekwencje ich przestrzegania podczas wykonywania działalności. Ma to zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego, a także osób wykonujących obowiązki służbowe. Ustawodawca dokładnie określa zawartość operatu przeciwpożarowego i wszystkie wymogi formalne i zagadnienia uwzględniające informacje formalno- prawne, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także opinie o instalacjach, obiektach budowlanych i wszystkich innych miejscach, w których magazynowane lub przetwarzane są odpady. Do operatu przeciwpożarowego należy dołączyć także wszelkie dokumenty poświadczające uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów i decyzji udzielających zezwolenia na zbieranie wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów, a także wniosek.

Firmy zajmujące się opracowaniem operatów przeciwpożarowych stosują się do obowiązujących norm i przepisów i wykazują się ich bardzo dobrą znajomością, a także umożliwiają dostosowanie prowadzenia działalności do obowiązujących przepisów i ochrony przeciwpożarowej.Dzięki profesjonalnym usługom uzyskanie wymaganych pozwoleń na prowadzenie działalności związanej z odpadami jest znacznie łatwiejsze i sprawniejsze. Wsparcie na każdym etapie współpracy daje możliwość rozwoju firmy w zgodzie z wymogami ustawodawcy, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom.