Zastosowanie badań radiograficznych w przemyśle

Zainteresowanie społeczeństwa tematyką przemysłu odlewniczego albo lotnictwa prowadzi do wielu ciekawych odkryć. Te, tak jak i inne wynalazki oraz odkrycia mają za zadanie usprawnić pracę oraz zniwelować występowanie błędów. Jednym z nich są różnego rodzaju badania wspomagające ludzką pracę i umożliwiające wykonywanie mniejszej ilości pomyłek w przyszłości. Do takich badań zaliczają się badania dokonywane przy pomocy techniki RT.

Poznawanie badań radiograficznych

badania radiograficzneDzięki technice RT możemy zobaczyć wszystkie błędy i nieciągłości powierzchniowych i objętościowych, a także mamy możliwość zobrazowania ich w postaci cyfrowej lub analogowej. RT to inaczej badania radiograficzne, które opierają się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania X i gamma przez różne materiały. Wykorzystuje się tu także zjawisko fizykochemiczne, które związane jest z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – co daje nam postać analogową. Badania te wykorzystywane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów, a także do badania części maszyn – w tym przypadku konieczne jest jednak użycie specjalnych zabiegów lub wykorzystanie odpowiedniej do tego aparatury. Przy wykonywaniu badań konieczny jest dostęp dwustronny do obiektu. Po jednej stronie mieści się źródło promieniowania, a po drugiej – detektor promieniowania, który najczęściej jest pod postacią kliszy rentgenowskiej. Na kliszy ukazuje się obraz radiograficzny, na którym badane złącze prezentowane jest jako obraz cieniowy. Obraz taki zawiera jasny pas spoiny, który jest grubszy i znajduje się na ciemniejszym tle elementów łączonych. Wady prezentowane są na tle jasnej spoiny lub w miejscu jej przejścia w materiał rodzimy jako ciemne pola o różnych kształtach. Radiografia znajduje zastosowanie w głównej mierze w przemyśle odlewniczym, lotnictwie oraz motoryzacji. Co ciekawe metodą tą można badać także ceramikę lub dzieła sztuki, jednak jest to wykorzystywane zdecydowanie rzadziej. Przyjmuje się, że za pomocą badań radiograficznych wykrywa się różnice grubości nawet do 2%, ale wykrywalność przy użyciu promieniowania gamma jest gorsza niż stosując promieniowanie X. Do oceny wykrywalności wad wykorzystywane są różne wzorce czułości, czyli wskaźnika jakości obrazu. Metodą tą wykrywane mogą być wady w spoinach takich jak pęcherze gazowe, wytrącenia, przyklejenia, brak przetopu, pęknięcia oraz wady powierzchni i kształtu. Każda z tych wad posiada odpowiednie określenie od A do F.

Korzystanie z badań radiograficznych może poprawić pracę w wielu gałęziach przemysłu. Używając odpowiednio dobranego sprzętu występowanie błędów przy pracy może ciągle się zmniejszać, a wytwarzane produkty staną się znacznie lepsze. Jeżeli ma się możliwość przeprowadzania takich badań to warto z niej skorzystać, żeby nasza praca stała się lepsza i dokładniejsza.