Zalety terapii behawioralnej

Jedną z najbardziej znanych oraz skutecznych metod postępowania terapeutycznego w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym i lękowym, jest terapia poznawczo-behawioralna. Jej głównym założeniem jest przekonanie, iż myśli, emocje oraz zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, co tworzy wzorce zachowań, które nie zawsze są odpowiednie. Doświadczenie życiowe człowieka utrwala pewne zachowania w różnorodnych sytuacjach. Czasem się zdarza, iż ludzie kopiują zachowania innych, stosując je we własnym życiu. 

Duża skuteczność terapii behawioralnej

terapia behawioralna łódźReagują w sposób konkretny na zjawiska i sytuacje, często nie zdają sobie sprawy, że są one nieodpowiednie. Utrwalane zachowanie, postrzeganie świata poprzez doświadczenie sprawia, że trudno jest wyjść poza stworzone wewnętrzne ramy. Terapia okazuje się pomocna wówczas, gdy utrwalone zachowania są niewłaściwe. Osoby takie mają często problem z postrzeganiem świata, a leczenie terapeutyczne ma za zadanie wykryć zniekształconą interpretację rzeczywistości oraz zastąpić ją właściwą. Pomocna w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych okazuje się terapia behawioralna Łódź jest miastem, gdzie pacjenci mogą skorzystać z tej metody leczenia, która okazuje się skuteczna w przypadku nerwicy, depresji, bulimii, zaburzeń kompulsywno – obsesyjnych, schizofrenii. Może być wykorzystana w leczeniu depresji poporodowej i zespołu stresu pourazowego. Technika ta uczy radzenia sobie ze stresem, jest wyjątkowo skuteczna, co sprawia, że znajduje szerokie zastosowanie w psychoterapii. Jej zadaniem jest koncentracja na bieżących problemach, zazwyczaj nie rozpamiętuje się przeszłości. Ważne jest, by pacjent współpracował z terapeutą, gdyż jest to niezbędny element sukcesu. Terapia poznawczo-behawioralna umożliwia rozłożenie na czynniki pierwsze sytuacji, które powodują zniekształcone postrzeganie rzeczywistości. Zadaniem lekarza jest powiązanie między myślami, emocjami i działaniami pacjenta, który musi przeanalizować trudną sytuację, a także znaleźć te myśli, które spowodowały niewłaściwą interpretację. Ważne jest, by pacjent uzmysłowił sobie jak nieracjonalne są jego reakcje i zmienił sposób postrzegania świata.

Nauczenie pacjenta nowych reakcji i zachowań, zmiana jego zachowania i różnorodnych nawyków jest celem terapii poznawczo-behawioralnej. Wykorzystuje się w niej wiele technik, do których należy między innymi dialog sokratejski, którego zadaniem jest odkrycie źródła przekonań i tendencji. Lekarz zadaje pytania, wysłuchuje odpowiedzi pacjenta, a także zwraca uwagę na pojawiające się w jego wypowiedziach sprzeczności. Dzięki temu może on dojść do nowych wniosków oraz znaleźć rozwiązania, które bywają pomocne. Powoduje to zmiany w myśleniu pacjenta. Inną metodą jest przenoszenie uwagi lub rozpraszanie, które wyrabia odpowiednie nawyki.