Wykorzystanie maszyn do obróbki blachy

Proces zaślepiania stali stał się znaczący w przemyśle stalowym ze względu na jego zdolność do wytwarzania wysoce specjalistycznych części, które minimalizują straty i koszty. W przypadku stalowego zaślepienia celem jest użycie tego, co jest wytłoczone / wybite, a nie tego, co pozostało po przejściu przez matrycę. Po prostu wycięty kawałek jest częścią.

Maszyny do obróbki blachy są często nieodzowne

maszyna do obróbki blachySpójrzmy, jak ten proces działa, jak różni się od innych procesów i jakie są ogólne korzyści. Blanking to proces produkcji stali, w którym płaski, geometryczny kształt (lub półfabrykat ”) jest tworzony przez podawanie cewki z blachy do prasy i matrycy. W tym procesie półwyrób jest wykrawany z dużej blachy. Oto wizualne przedstawienie tego procesu: prasy do wykrawania mogą zazwyczaj przetwarzać materiał o szerokości do 72 cali (1828 mm) i grubości 250 cali (6,35 mm) z cewek. Zazwyczaj wiele arkuszy jest wykrawanych podczas jednej operacji, a zaślepione części wymagają dodatkowego wykończenia, aby wygładzić zadziory wzdłuż dolnej krawędzi. Inne podobnie przebiegające procesy obejmują wykrawanie i przebijanie. Podczas obu maszyna do obróbki blachy usuwa z niej materiał, ale wyniki końcowe różnią się od zaślepienia stali. Dziurkowanie jest również procesem usuwania materiału, ale zamiast produktu końcowego będącego materiałem wycinanym, podobnie jak w wykrawaniu, metal jest usuwany, tak że sama blacha jest produktem końcowym. Łatwym sposobem na rozróżnienie jest wymyślenie kawałka papieru, przez który przebijesz dziurę. W wykrawaniu wykorzystuje się okrągły element jako produkt końcowy, natomiast w przypadku wykrawania wykorzystuje się kawałek papieru z otworem jako produkt końcowy. Wykorzystanie złomu stało się integralną częścią nowoczesnego przemysłu stalowego, poprawiając ekonomiczną opłacalność przemysłu i zmniejszając wpływ na środowisko. W porównaniu z wydobyciem rudy użycie wtórnych metali żelaznych znacznie zmniejsza emisję CO2, zużycie energii i wody oraz zanieczyszczenie powietrza. Jednocześnie recykling stali umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych ziemi. 

Innym podobnym procesem jest przebijanie, w którym operacja przebijania wycina otwór przez operację odrywania od końcowego kawałka blachy.  Za pomocą stalowych zaślepień powstają ekonomiczne elementy metalowe, które są dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. W procesie wykrawania materiał jest ciągle podawany do maszyny, co prowadzi do nowej konfiguracji zarządzania częściami. Po prostu, stalowe zaślepki pozwalają zrobić więcej za mniej.