Wykorzystanie hakowców przez służby komunalne

Służby komunalne, które dbają o czystość i porządek w  miastach mają do dyspozycji park maszynowy. Liczba i jakość maszyn, które się w nim znajdują zależy od  zasobności miasta. Jednak zawsze muszą się w nim znajdować samochody do przewozu śmieci. Mogą to być specjalne samochody do opróżniania pojemników ze śmieciami, lub tzw. hakowce.

Jak działają hakowce?

Urządzenie hakoweHakowiec składa się z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych: ramy pomocniczej i ruchomego wychylnego ramienia. Rama pomocnicza instalowana jest bezpośrednio na ramie samochodu bazowego, a jej zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji i przejmowanie sił występujących podczas pracy ramienia wychylnego. Po zainstalowaniu tego urządzenia, oba elementy stanowią jedną całość i jest to urządzenie hakowe. Jego działanie polega na wciąganiu, za pomocą ramienia zakończonego hakiem, kontenera na podest, na którym odbywa się jego transport, a następnie zsunięcie do rozładowania. Podczas pracy urządzenia, ramię z zamocowanym na jego szczycie hakiem poddawane jest bardzo silnym obciążeniom. Równie mocnym obciążeniom poddawane są, znajdujące się w tylnej części ramy rolki, po których wciągany jest kontener. Ramię wciągające i zsuwające może być proste lub „łamane”, obsługiwane jest przez pompę hydrauliczną, którą uruchomia silnik samochodowy.  Na podeście znajdują się szyny, po których przesuwają się rolki z wciąganym kontenerem. Służby komunalne chętnie korzystają z hakowców, gdyż jest to system oszczędny; jednym urządzeniem można obsłużyć wiele kontenerów. Wykorzystywane są one przede wszystkim do odbioru i wywózki gruzu po wszelkiego rodzaju remontach. Kontenery ustawiane są również w miejscach, gdzie nie ma możliwości segregowania śmieci. Duże znaczenie ma fakt, że urządzenie to może być obsługiwane przez jedną osobę. Te niewątpliwe zalety urządzeń hakowych sprawiły, że znalazły się one w obszarze zainteresowania budownictwa i wielu przemysłów. Zatem producenci przystąpili do doskonalenia i unowocześniania tych urządzeń. Zastosowano wysokiej jakości materiały konstrukcyjne, gwarantujące wytrzymałość na bardzo wysokie obciążenia.

Udoskonalono system hydrauliczny wciągania kontenera, zmniejszając zakres pracy silnika, a co za tym idzie emisji CO2. Rozszerzono skalę ciężarówek, na których instalowane są urządzenia hakowe, aż do trójosiowych włącznie, nawiązując współpracę z najbardziej renomowanymi firmami samochodowymi. Producenci starają się zaspokoić życzenia i oczekiwania odbiorców, doskonaląc urządzenie, które cieszy się ogromnym popytem i jest szeroko wykorzystywane.