Walory inwestycyjne przy zastosowaniu pomp ciepła

Zasilanie obiegu wody w inwestycjach budowlanych z zastosowaniem pomp ciepła to stosunkowo nowe rozwiązanie. Jednakże zasilanie instalacji tzw. „prądem zielonym” niesie za sobą szereg korzyści nie tylko ze względami dla środowiska, ale również ma nieodzowny wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez zniwelowanie emisji gazów cieplarnianych ale również poprawę jakości życia.

Zasilanie pomp ciepła przy użyciu biopaliw

pompa ciepła - wrocławRozwój budownictwa oraz nowych technologii w ostatnich latach jest silnie determinowany poprzez bezpośrednią integralność i współdziałanie w zgodzie z naturalnym środowiskiem. Pozyskiwanie paliw kopalnych zostało zastąpione poprzez biopaliwa, zwane również „prądem zielonym”, którego mianem możemy określić uzyskiwanie z odnawialnych źródeł energii takich jak energia słoneczna, ruch powietrza (wiatr) oraz cieki wodne i wykorzystywanie wilgotności gleby. Wdrożenie do nowych koncepcji budownictwa rozwiązań z pompami ciepła przyczyniło się m. in. do powstawania takich rozwiązań jak ogrzewanie podłogowe, które ma pozytywny wypływ na cyrkulację powietrza w obrębie budynku poprzez podłączenie do instalacji dodatkowych rur przepływu wody, dzięki czemu zwiększamy płaszczyznę ogrzewania. Decydując się rozwiązanie takie jak pompa ciepła – Wrocław, jako kolejną  zalet warto wymienić przede wszystkim szybki zwrot kosztów poniesionych wraz z inwestycją, mianowicie szacowany zwrot kosztów instalacji przy budynku mieszkalnym o średniej powierzchni użytkowej 140 do 170m kwadratowych to od 5 do 7 lat. Co za tym idzie- generujemy nie tylko pozytywne zmiany w środowisku ale również oszczędności w budżecie domowym. Jednocześnie omija nas konieczność szukania wysokokalorycznego, niezbędnego do ogrzewania paliwa jak w przypadku budowy kotłowni, przy czym praktycznie niwelujemy wydzielanie szkodliwych związków tlenków węgla. Ponadto uwzględniając w projekcie budynku mieszkalnego instalację z zastosowaniem pompy ciepła mamy szansę ubiegać się o dofinansowanie lub niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego, dzięki przyczynianiu się do tworzenia integralnej części budownictwa energooszczędnego.

Wybór projektu z technologią hybrydową czy też pasywną wiąże się z minimalnie wyższymi kosztami inwestycji, jednakże zautomatyzowane systemy koordynujące pracę inteligentnych instalacji oraz wykorzystywanie do zasilania odnawialnych źródeł energii sprawia, że minimalizujemy tym samym koszty eksploatacji budynku dostosowując go do swoich potrzeb i wymagań. Analizując realizację inwestycji w kontekście długofalowym- generujemy znaczne oszczędności w odniesieniu do obecnych standardów budowlanych.