Usługa konserwacji wentylacji

Każdy powstający budynek musi być wyposażony w szereg instalacji, które umożliwiają jego bezpieczne i komfortowe wykorzystanie. Każda z nich jest niezwykle ważna i istotna. Rolą projektanta jest dobranie takich rozwiązań, które pozwolą spełnić wszystkie wymogi zawarte w aktualnych przepisach. Dodatkowo każdy układ powinien być tak skonstruowany żeby działać jak najwydajniej. Do podstawowych instalacji, które znajdują się w obiektach zaliczyć można między innymi: wodociągi, kanalizację, elektrykę czy układ wymiany powietrza.

Jak zapewnić sprawne działanie wentylacji?

czyszczenie kanałów wentylacyjnychSzczególnie ten ostatni jest bardzo ważny ponieważ zapewnia wymaganą ilość wymian powietrza w trakcie dnia. Obecnie najczęściej stosowane są układy grawitacyjne oraz te, w których obieg powietrza jest wymuszany poprzez działanie wentylatorów mechanicznych. Warto wspomnieć, że wydajność funkcjonowania układów jest w dużej mierze uzależniona od ich regularnej konserwacji. Zgodnie z ustalonym harmonogramem powinno być wykonywane czyszczenie kanałów wentylacyjnych, które pozwala usunąć z nich zabrudzenia oraz drobnoustroje. W trakcie użytkowania budynku w kanałach mogą bowiem osadzać się różnego rodzaju zanieczyszczenia, które następnie przedostają się do powietrza. Regularne czyszczenie pozwala zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa sanitarnego oraz przeciwpożarowego. Czas realizacji takich działań jest opisany w obowiązujących aktach prawnych. W zależności od obiektu interwały powinny wynosić rok lub dwa lata. Dodatkowo wymienione są poszczególne elementy instalacji do których zaliczyć można: jednostkę uzdatniania powietrza, filtry, nawilżacze czy przewody. W kwestii czystości układu wiele można zrobić na etapie projektowym. W instalacji powinny znaleźć się takie urządzenia i rozwiązania jak: klapy rewizyjne, puszki filtrujące czy kształtki rewizyjne. Proces czyszczenia dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest wstępna inspekcja kanałów wentylacyjnych. Etap ten jest niezwykle istotny.

Przeważnie jest on wykonywany przy użyciu specjalnych kamer, które są wprowadzane do przewodów. Kolejnym krokiem jest czyszczenie właściwe instalacji. Może być one wykonane na różne sposoby, w zależności od rodzaju budynku. Ostatnim etapem jest kontrola wykonanej pracy oraz regularna konserwacja układu. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego budynku. Żeby było to możliwe koniecznie trzeba zadbać o drożność wszystkich przewodów wentylacyjnych. W tym celu konieczne jest regularne kontrolowanie stanu poszczególnych elementów instalacji.