Urządzenia do sygnalizacji pożaru

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, w przypadku jego wystąpienia najważniejsza jest ewakuacja ludności. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzkie życie jest najważniejsze i nie ma co w takim przypadku bawić się w bohatera i próbować samemu ugasić pożar. Mowa tutaj oczywiście o prawdziwych pożarach, a nie o zapaleniu się książek na półce, które w zalążku możemy spróbować ugasić samemu, w przeciwnym wypadku bez odpowiedniego sprzętu nie mamy szans.

System sygnalizacji przeciwpożarowej może uratować życie

systemy sygnalizacji ppożKluczowe znaczenie w ewakuacji na wypadek pożaru ma wczesne ostrzeżenie, że taki pożar w ogóle wystąpił. Obecnie stosuje się w budynkach wiele rodzajów zabezpieczeń przeciwpożarowych, dlatego chciałbym tutaj omówić systemy sygnalizacyjne. Najbardziej znanym i podstawowym systemem są alarmy przeciwpożarowe. Takie systemy sygnalizacji ppoż składają się z czujnika dymu i syreny alarmowej, która informuje użytkowników budynku o wystąpieniu pożaru. Taki czujnik bada stężenie dymu w powietrzu, a w przypadku, gdy będzie ono zbyt wysokie po prostu uruchamia alarm. Trzeba uważać, aby przy takim czujniku nie palić papierosów, gdyż mogą one również dym pochodzący ze spalania papierosa uznać za pożar i wszcząć alarm. Powiedzmy sobie szczerze, że taka sytuacja następuje naprawdę często, jednak lepiej gdy alarm jest bardziej czuły, niż żeby nie uruchomił się wcale. Jest to oczywiście dość skuteczna najprostsza wersja systemu. Jej bardziej rozbudowane opcje działają już w oparciu o połączony system przeciwpożarowy. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby taki alarm po wykryciu dymu, oprócz włączenia syreny nie mógł także odpowiednio zareagować w inny sposób. Pomysłów na to powstało kilka. Najciekawszym jest na przykład ten, który po wykryciu dymu wzywa straż pożarną. Po prostu jest to dodatkowo zabudowana centralna, która za pośrednictwem sieci komputerowej daje sygnał alarmowy do centrali strażackiej, dzięki czemu nawet pomimo naszej nieobecności straż pożarna przyjedzie i ugasi pożar.

Do innych ciekawych rozwiązań dochodzi, gdy posiadamy w budynku także systemy gaszenia pożaru. Czujnik może na przykład włączyć system spryskiwaczy i sam ugasić w domu pożar. To również ciekawe rozwiązanie, które jest często stosowane w budynkach administracji publicznej, szkołach i innych budynkach o charakterze publicznym. Do dość nowych rozwiązań wykorzystujących współczesną technologie należą na przykład systemy powiadamiania smsem o pożarze do właściciela budynku i tym podobne.

Więcej na: https://provision.com.pl/