Specjalistyczne ubezpieczenia majątku firm

Polisy ubezpieczeniowy, które najczęściej kupują klienci indywidualni w Polsce ograniczają się przede wszystkim do polis chroniących nasze mieszkania, domy i samochody. Większość Polaków w związku z tym nawet nie jest do końca świadomych tego, jak wiele różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych jest dostępnych na naszym krajowym rynku ubezpieczeniowym i jak bardzo oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych rozwinęła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw

ubezpieczenia majątkowe w SzczecinieNiezależnie od tego, czy będziemy analizować ubezpieczenia majątkowe w Szczecinie, w Warszawie czy w jakimś mniejszym mieście, to każde przedsiębiorstwo ma dostęp do takiego samego wachlarza produktów ubezpieczeniowych. Największe firmy korzystają też z usług profesjonalnych pośredników ubezpieczeniowych, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie stworzyć dedykowany program ochrony ubezpieczeniowej dla danej organizacji, w skład którego będzie wchodziło kilka różnych, ale wzajemnie się uzupełniających ubezpieczeń majątkowych. W Polsce ubezpieczenia majątkowe są wyodrębnione w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i obejmują zarówno standardowe ubezpieczenia ochrony majątku firmy przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, jak i bardziej specjalistyczne rozwiązania dedykowane ubezpieczeniom kluczowych maszyn w przedsiębiorstwie, czy sprzętu elektronicznego. Nie każdy zdaje też sobie sprawę z tego, że do ubezpieczeń majątkowych zaliczane są też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno te znane z ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i te dotyczące odpowiedzialności przedstawicieli wolnych zawodów czy samych przedsiębiorstw przed roszczeniami podniesionymi wobec nich przez osoby trzecie. Ubezpieczeniami majątkowymi są także różne produkty związane z ochroną utraconego zysku spowodowanego przerwą w działalności firmy spowodowanej szkodą majątkową albo awarią kluczowej maszyny lub związanej ze szkodą w sprzęcie elektronicznym.

Rodzajów ubezpieczeń majątkowych w Polsce jest tak naprawdę bardzo dużo i nawet osoby zarządzające największymi przedsiębiorstwami nie byłyby w stanie samodzielnie przeprowadzić procesu negocjacji warunków i wdrożenia tych rozwiązań, które faktycznie znalazłyby zastosowanie w ich organizacjach. Dlatego te najbardziej wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe negocjowane są przy udziale doświadczonych pośredników finansowych, którzy dzięki swojej wiedzy są w stanie stwarzać zapisy, które rozszerzają standardowe warunki ochrony dostępne w ramach produktów zakładów ubezpieczeń.