Skuteczna dezynfekcja pomieszczeń użytkowych

W niektórych pomieszczeniach nie jest możliwe przeprowadzenie dezynfekcji za pomocą substancji bakteriobójczych czy odkażających, głównie ze względu na możliwość uszkodzenia czy zniszczenia wyposażenia w owym pomieszczeniu, lub też naruszenia dokumentacji papierowej, szczególnie narażonej na uszkodzenie. W tego rodzaju pomieszczeniach stosuje się alternatywne środki dezynfekcji, zazwyczaj nie będące typowymi rozpylanymi substancjami bakteriobójczymi.

Nowoczesne metody odkażania pomieszczeń

profesjonalne odkażanie pomieszczeńAlternatywne metody dezynfekcji pomieszczeń użytkowych różnią się od siebie skutecznością i trudnością wykonania, choć tylko kilka z nich jest uznawanych za faktycznie skuteczne i dokładne. Firmy renomowane za profesjonalne odkażanie pomieszczeń stosują coraz częściej dezynfekcję przeprowadzaną za pomocą lamp ultrafioletowych. Owa metoda jest drugą, zaraz po rozpylaniu środków bakteriobójczych, metodą dezynfekcji pomieszczeń użytkowych, aczkolwiek przez wiele osób jest uznawana za o wiele skuteczniejszą. Dezynfekcja ultrafioletem polega na naświetleniu całego pomieszczenia bardzo silną wiązką światła ultrafioletowego, natychmiast eliminującego wszystkie szkodliwe mikroorganizmy w zasięgu jego działania. Do przeprowadzenia czynności nie jest wymagane przygotowanie pomieszczenia, więc odkażanie może być wykonane znacznie szybciej niż dezynfekcja za pomocą substancji chemicznych, jak również nie jest potrzebne wywietrzenie pomieszczenia przed oddaniem go do ponownego użycia. Oczywiście, światło ultrafioletowe jest szkodliwe dla zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu, dlatego też pracownicy firm sanitarnych korzystają z bardzo nowoczesnych strojów ochronnych, osłaniających personel przed możliwością doznania obrażeń po przypadkowym kontakcie z wiązką światła. W przeciwieństwie do odkażania substancjami chemicznymi, dezynfekcja ultrafioletowa może być używana również do oczyszczania przedmiotów i narzędzi użytkowych , a w trakcie przeprowadzania czynności w pomieszczeniach często zdarza się iż personel dokładnie omiata wiązką światła wszelkie urządzenia użytkowe i wyposażenie tak, by wnętrze było całkowicie zdezynfekowane, do niemal sterylnego poziomu.

Czynności nie trwają więcej niż kilka minut, w zależności od pomieszczenia, i są szczególnie szybko wykonywane w miejscach w których nie ma potrzeby dokładnego oczyszczania wyposażenia, lub też w takich w których takowego wyposażenia nie ma. Jest to więc idealna metoda do odkażania przestrzeni roboczych czy biurowych w trakcie przerw pracowniczych.