Przeznaczenie zaprawy szybkowiążącej

Na rynku znaleźć możemy wiele mieszanek budowlanych, które przydatne są w przypadku różnego rodzaju remontów, napraw, ale również stawiania nowych konstrukcji, czy też instalowania tych, które potrzebują wsparcia w odpowiednim podłożu. Wśród mieszanek możemy rozróżnić zaprawy, które sprawdzają się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Znajdziemy zaprawy, których czas wiązania i schnięcia jest dłuższy, ale również takie, w których zastosowane rozwiązania pozwalają na szybkie wiązanie.

Kiedy stosujemy zaprawę szybkowiążącą?

zaprawa szybkowiążącaJedną z zapraw dostępnych na rynku jest zaprawa szybkowiążąca. Jest to mieszanka, którą możemy z pełnym powodzeniem zastosować zarówno w przestrzeniach znajdujących się we wnętrzu budynku, ale również w przestrzeniach znajdujących się na wolnym powietrzu. Zaprawa szybkowiążąca charakteryzuje się wieloma różnorodnymi i niezwykle przydatnymi właściwościami, które w zasadzie decydują o jej przeznaczeniu i stosowaniu w konkretnych okolicznościach. Jeśli chodzi o właściwości zaprawy szybkowiążącej, na pewno należy tutaj wskazać takie kwestie jak fakt, że zaprawa szybkowiążąca dość szybko twardnieje, co z jednej strony jest korzystne – jesteśmy w stanie przy jej pomocy szybko zakończyć nasze zadanie, ale jednocześnie zmusza nas do szybkiego działania, jeśli chcemy dokonać jakiejś obróbki lub modyfikacji, zanim zaprawa zaschnie. Inną cechą charakteryzującą zaprawę szybkowiążącą jest jej wodoszczelność i mrozoodporność, które najczęściej decydują o tym, że jest ona wykorzystywana jako zaprawa, która może skutecznie zastopować powstające w danej konstrukcji punktowe wycieki wody. Mrozoodporność sprawia, że zaprawa tego typu wykorzystywana jest nie tylko w bezpiecznych pod względem temperatur wnętrzu pomieszczenia, ale również w okolicznościach, które wystawiają daną konstrukcję na działanie różnorodnych temperatur. Dodatkowo zaprawa szybkowiążąca charakteryzuje się naprawdę dużą wytrzymałością na uszkodzenia – zarówno te związane z oddziaływaniem czynników atmosferycznych, ale również na uszkodzenia mechaniczne, co również ma pozytywny wpływ na popularność mieszanki tego typu.

Jeśli już mówimy o mieszance, warto na pewno zaznaczyć, że w zaprawie szybkowiążącej nie ma chlorków, co może okazać się w konkretnych okolicznościach czynnikiem decydującym o wyborze właśnie tej mieszance. Zgodnie z naszymi potrzebami, zaprawy szybkowiążące dostępne są w workach charakteryzujących się różnymi wielkościami, dzięki czemu możemy zakupić mniejsze lub większe opakowanie, by wykorzystać zaprawę w możliwie jak najbardziej ekonomiczny sposób.