Projektowanie linii do produkcji przemysłowych

Przemysłowa produkcja musi charakteryzować się przede wszystkim wydajnością. To dzięki wydajności jesteśmy w tanie panować nad kosztami produkcji, a ma to największe znaczenie na rynku kapitałowym. Nie da się jednak osiągnąć wydajności za pomocą tylko pracy ludzkiej. Istotne jest w tym przypadku odpowiednie zmechanizowanie zakładu pracy, poprzez budowę na jego terenie odpowiednich linii produkcyjnych. Linie trzeba dostosować do konkretnych wymagań, a zatem trzeba je zaprojektować pod zakład.

Jak fachowo projektować linie produkcyjne?

fachowe projektowanie linii produkcyjnychLinia produkcyjna to zespół maszyn składający się ze specjalizowanych maszyn, które spełniają określone role. Istotą ich połączenia jest dostosowanie dróg transportowych pomiędzy nimi za pomocą następnych jednostek transportowych. Każde fachowe projektowanie linii produkcyjnych musi również zakładać wspólny sposób sterowania całą linią produkcyjną, którego centrala będzie znajdować się w jednym miejscu. Projektanci linii produkcyjnych stosują sprawdzone i wyuczone schematy, które sprawdzą się również w danym miejscu. Dzięki temu zazwyczaj inwestor otrzymuje w pełni kompatybilne i pracujące bez zarzutów urządzenia, a nie testuje żadnych wynalazków, które mogą zaskoczyć niespodziewaną awarią. Najlepiej jeśli linia produkcyjna jest złożona z elementów jednego producenta, gdyż wtedy wiemy, że urządzenia były testowane do wspólnej pracy, ale nie zawsze da się to zrobić, szczególnie jeśli w zakładzie występuje ciąg produkujący coś wyjątkowego, czego producent urządzeń nie przewidział. W wielu przypadkach będzie trzeba na miejscu złożyć nową maszynę na podstawie dostępnych komponentów. Dla doświadczonego projektanta to nie jest oczywiście żaden problem, tylko rzecz wymagająca nieco więcej czasu w całym procesie projektowania. Współcześni projektanci zwracają dużą uwagę na bezpieczeństwo linii produkcyjnej, gdyż w dobie norm BHP ma to duże znaczenie i nie obejdzie się bez dostosowania linii do obowiązujących przepisów i norm branżowych.

Projektantom w projektowaniu linii produkcyjnych bardzo pomagają programy komputerowe, które wizualizują i często podpowiadają rozwiązania. Oprogramowanie ułatwia także niezbędne obliczenia, które bez komputera trzeba by było wykonywać ręcznie. Gotowe projekty powinny być omawiane z inwestorem, który zgłasza do nich swoje uwagi. Dobrzy projektanci starają się je uwzględnić poprawiając projekty, oczywiście pod warunkiem, że nie naruszają one żadnych przepisów, ale o to musi już zadbać projektant, który te przepisy zna.