Organizacja szkolenia bhp w pracy

Każdy pracownik niezależnie od tego, jakie stanowisko piastuje w danej firmie, powinien przejść kurs bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego typu szkolenie jest organizowane zawsze jeszcze przed objęciem przez pracownika stanowiska pracy. Obowiązek jego zorganizowania nakładają na pracodawców przepisy obowiązujące w naszym państwie, zaś ich przestrzeganie jest kontrolowane przez urząd, jakim jest Państwowa Inspekcja Pracy. W  rzeczywistości niestety pracownicy nie zawsze są dobrze przeszkoleni w zakresie bhp. 

Dobre szkolenie z zakresu bhp 

szkolenia bhp w łódzkimNiestety wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w której pracownik podpisuje dokument, że został przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na jego stanowisku, podczas gdy nigdy w życiu nawet nie spotkał na oczy behapowca, który miał go instruować. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji winny jest nie tylko pracodawca, ale także pracownik, ponieważ powinien on znać obowiązujące przepisy pracy i domagać się przeprowadzenia rzetelnego szkolenia bhp. Pracownikowi powinno w szczególny sposób zależeć na zapoznaniu się między innymi z drogami ewakuacji z firmy, w której pracuje, czy też zasadami użytkowania sprzętów ochronnych. Pracownik powinien cieszyć się, że został poinformowany, jakie są jego prawa i obowiązki w przypadku, gdy dojdzie do wypadku w pracy, czy też wykryta zostanie u niego choroba zawodowa. Przede wszystkim wiedza jest czymś, na czym zawsze powinno nam zależeć. Często nie przypuszczamy, że znajdziemy się w takiej lub innej sytuacji życiowej. Wielu ludzi żyje chwilą i nie myśli o pożarach, powodziach, czy innych kataklizmach, podczas gdy te w rzeczywistości wcale nie zarażają się tak rzadko. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia. Ostatnie szkolenia BHP w łódzkim, w których uczestniczyłam uświadomiły mi przede wszystkim, że ludzkie życie jest bardzo kruche. Jeśli istnieje zatem jakikolwiek sposób ustrzeżenia się przed grożącymi nam wypadkami, to nie odcinajmy się od takich możliwości. 

Każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby jeszcze przed objęciem swojego stanowiska pracy zostać odpowiednio przeszkolonym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętajmy, że podczas szkolenia bhp powinniśmy poznać nie tylko swoje prawa i obowiązki związane z bhp, ale także prawa i obowiązki naszego pracodawcy. Ponadto każdy pracownik powinien zostać poinstruowany, jak prawidłowo ma zachować się w sytuacjach zagrożenia. Mówienia na ten temat nigdy nie powinno być nam za wiele.