Kursy BHP w Warszawie

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) to zbiór zasad, które związane są z wykonywaniem pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Obejmują zagadnienia związane z ekonomią pracy, ergonomii, medycyny pracy, a nawet psychologii pracy. Każdy z pracowników jest zobowiązany uczestniczyć w kursie BHP na koszt pracodawcy. Jaka oferta w tym zakresie dostępna jest w Warszawie?

Rekomendowane kursy BHP

rekomendowane kursy bhp w WarszawieZdecydowana większość firmy na terenie stolicy, ale nie tylko, nawiązuje ścisłą współpracę z firmami świadczącymi usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rekomendowane kursy BHP w Warszawie znaleźć więc nie trudno, trzeba jednak wiedzieć na co zwracać uwagę. Przede wszystkim, istotne jest doświadczenie przedsiębiorstwa. Na jego stronie internetowej często można przeczytać rekomendacje, do których warto zajrzeć. Można też porozmawiać z osobami, które wydały tego rodzaju dokument, pytając o charakter współpracy oraz czy przebiegała ona bez zakłóceń. Kursy BHP powinny też przeprowadzać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Bardzo często nie zamykają się one w obrębie zasad BHP, ale też wkraczają na teren dotyczący tematu pierwszej pomocy. To bardzo istotne zagadnienie, a jej podstawowe zasady powinien znać każdy z nas. Niezwykle ważne jest również, jaki charakter miałaby mieć współpraca. Godne uwagi są usługi outsourcingowe, które nie wymaga powoływania nowego stanowiska pracy. Dokumentacja związana z kursem BHP jest wówczas prowadzona w siebie firmy szkoleniowej, następnie przezywana docelowemu przedsiębiorstwu. Przed podpisaniem umowy warto też upewnić się, czy przedstawione w niej warunki są elastyczne i zgodne nie tylko z oczekiwaniami firmy, ale i prawem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na charakter pracy i ograniczone możliwości prawo dopuszcza również korzystanie z metod e-learningu, wówczas szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ prowadzone są przez internet. Trzeba jednak sprawdzić, czy zakończy się on pełnoprawnym certyfikatem. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem pracownika do pracy (szkolenie wstępne), jak również regularnie powtarzane (szkolenia okresowe).

Zatrudniając się w nowej firmie, nie każdy posiada wiedzę i kwalifikację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy stanowi jednak, że na każdym polskim przedsiębiorstwie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika ze szczegółami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Niedopełnienie tego nakazu grozi dużymi karami finansowymi, a na straży ich przestrzegania stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).