Hipnoza na lęki

Lęki i hipnoza to mało znane połączenie lecznicze w psychoterapii. Hipnoza skupia się na oddziaływaniu na jądro mechanizmu lęku – oddziałuje na fałszywe i błędne przeświadczenie o zagrożeniu ze strony obiektu, który nierzadko jest zupełnie nie szkodliwy. Zdarza się, że lęki uchodzą już po jednej sesji hipnozy, jednak człowiek jest istotą skomplikowaną. Zatem w procesie leczenia każdego człowieka traktuje się indywidualnie.

Czy leczenie hipnozą jest skuteczne?

leczenie lęków hipnoząZe względu na indywidualne cechy każdego człowieka, wyróżnia się różne grupy lęków. Pierwszą z nich są fobie, które hipnoza usuwa najszybciej i bez komplikacji. Do grupy fobii zaliczamy także agorafobie, która bardzo utrudnia życie osobie cierpiącej, więc nadano jej oddzielny kod choroby. Powszechne są również fobie społeczne – lęki związane z poczuciem niezadowolenia z własnych interakcji społecznych, brak zdolności podejmowania społecznej inicjatywy, czy też lęk przed jakimikolwiek wystąpieniami publicznymi. Zaburzenia lękowe uogólnione to kolejna grupa lęków, która nie dotyczy żadnego konkretnego obiektu, lecz wiążę się z ogólnymi zaburzeniami, takimi jak kołatanie serca, poty, zaburzenia oddychania itp. Szczególnie uciążliwe są zaburzenia lękowe z napadami lęków. Objawiają się w tłoku, a człowiek po napadzie traci często kontrolę nad swoim ciałem – nie możesz stanąć na nogach, odczuwa ból w klatce piersiowej, duszności. Leczenie lęków hipnozą trwa zazwyczaj krótko, zaledwie kilka miesięcy. Najłatwiej poddają się terapii fobie specyficzne, czyli związane z jednostkowym obiektem, który wzbudza strach. Agorafobia także leczy się skutecznie, jednak terapia trwa nieco dłużej, ponieważ agorafobii towarzyszy wiele innych problemów. Bardziej oporne na sugestie hipnotyczne są fobie społeczne oraz lęk uogólniony. Dzieje się tak, ponieważ są one związane w pewnym stopniu z osobowością osoby na nie cierpiącą, lecz także te lęki hipnoza potrafi wyleczyć skutecznie. Z kolei podatność lęku napadowego na hipnozę bywa różna. Wiążę się to z koniecznością udzielenia pomocy doraźnej, związanej z sytuacją życiową i relacjami z bliskimi osoby chorej, ponieważ często lęk napadowy jest z nimi związany. Różnice w efektach terapii uzależnione są od różnych czynników, np. sytuacji życiowej pacjenta, poziomu stresu z nią związanego, czy też klinicznych czynników im współtowarzyszących.

Bardzo ważna jest jednak współpraca leczonego z hipnoterapeutą. Klient musi świadomie wprowadzić się trans i skonfrontować z niewygodnymi emocjami i doświadczeniami. Odpowiednie podejście, zanurzenie się w głębokie warstwy podświadomości potrafi dać sukces w poradzeniu sobie z problemem nerwicy lękowej. W terapii dociera się do źródeł i tam rozpoczyna się zmiana – lęk przestaje decydować o podejmowaniu decyzji oraz wykonywaniu czynności.