Firmy z sektora budowlanego przeżywają oblężenie

Dobra koniunktura panująca na rynku budowlanym i remontowym sprawia, że firmy usługowe z tego zakresu mają zwiększoną ilość zleceń. Skutkuje to dłuższymi terminami realizacji co z kolei przekłada się na sposób zamawiania towaru i materiałów budowlanych od dostawców. Bardzo często zamówienia poszczególnych materiałów są realizowane w transzach ponieważ wykonawca danej inwestycji nie jest w stanie magazynować całego potrzebnego materiału na placu budowy. Wynika to z faktu, że chcąc nadgonić napięty terminarz często pracownicy pracują na dwie zmiany, a niekiedy jest również zwiększany stan osobowy załogi w kluczowych etapach realizacji.

Sprzedaż hurtowa przez Internet

duża internetowa hurtownia materiałów budowlanychW takiej sytuacji niemożliwym jest ustawienie dużej ilości materiałów budowlanych na placu ponieważ wywołałoby to nadmierną dezorientację wykonujących swoje czynności pracowników. W niektórych przypadkach niezachowane byłyby również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. Nieprzestrzeganie tego typu przepisów jest poważnym wykroczeniem, które w najlepszym wypadku może skutkować zamknięciem terenu inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości. Kierownicy robót często więc korzystają z miejsc, gdzie istnieje możliwość zamówienia materiałów z możliwością ich dostawy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Jednym z takich miejsc jest duża internetowa hurtownia materiałów budowlanych, która w swojej ofercie posiada szeroką gamę oferowanych produktów. Większość materiałów znajduje się na stanach magazynowych hurtowni, które sprzedają je przez Internet. Jest to pożądana sytuacja ponieważ wykonawcy inwestycji mogą zaplanować konkretne terminy dostaw materiałów. Znacznie trudniejsza jest sytuacja, w której hurtownia sama oczekuje na dostawę materiałów od producenta. Z przyczyn niezależnych te często wydłużają się o kilka dni a czasami tygodni. Sytuacja ta jest niekorzystna ponieważ może rzutować na czasie wykonania całej inwestycji.

Warto więc przed wyborem hurtowni budowlanej dowiedzieć się czy poszukiwane materiały są dostępne przez cały okres trwania inwestycji czy są one dostarczane partiami. Pozwoli to rozwiać wszelkie wątpliwości co do sposobu realizacji dostaw. Materiały dostępne okresowo muszą być bowiem dostarczone w pierwszej kolejności co ograniczy możliwość wystąpienia późniejszych przestojów spowodowanych problemami z ich kupnem. Jak widać planowanie harmonogramu dostaw materiałów budowlanych nie należy do najprostszych czynności. Właśnie dlatego wykonawcy często wchodzą w interakcję z dużymi hurtowniami budowlanymi, które umożliwiają realizację zamówienia w transzach a także posiadają większość asortymentu w magazynie.