Busy do Niemiec ze wschodniej Polski

 

Transport pomiędzy Polską a Niemcami jest bardzo istotnym elementem integrującym obydwa kraje. W Polsce, zwłaszcza na Opolszczyźnie występuje dosyć liczna mniejszość niemiecka. Według danych statystycznych z 2002 roku, województwo opolskie jest zamieszkiwane przez ponad 100 tysięcy mieszkańców narodowości niemieckie. Relacje Polski z Niemcami to również bardzo duża liczba Polaków pracujących w Niemczech. Szacuje się, że Niemcy są zamieszkiwane przez około 2 miliony osób, deklarujących polskie korzenie.

Z Tarnowa do Niemiec

bus z tarnowa do niemiecPolacy licznie wyjeżdżają do Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych. Niemcy są europejskim liderem pod względem średniej wysokości zarobków. Według danych z 2017 roku, średnie wynagrodzenie wynosiło 3209 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje nam prawie 14 tysięcy złotych. Oczywiście należy zachować pewna powściągliwość i uświadomić sobie, że koszty życia u naszego zachodniego sąsiada są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, ale pomimo wszystko, wiele osób, również z innych części Europy i Świata, decyduje się na przyjazd do Niemiec za lepiej płatną pracą i lepszym życiem pod kątem oferowanych warunków bytowych. Niemcy słyną również ze swojego systemu socjalnego, który oferuje bardzo duże zabezpieczenie dla osób pracujących w Niemczech na wypadek nieprzewidzianych problemów z pracą. Bus z Tarnowa do Niemiec odjeżdża niemal zawsze pełny. Wschodnie rubieże Polski są, pod względem średnich zarobków na końcu zestawienia, kiedy porównamy zarobki w innych częściach Polski. Województwo małopolskie, oprócz Krakowa, oraz województwo podkarpackie znajdują się na końcu listy średnich wynagrodzeń w Polsce. Tarnów jest również jednym z pierwszych dużych ośrodków miejskich oprócz Przemyśla i Rzeszowa, od wschodniej granicy Unii Europejskiej, a więc jest jednocześnie ważnym węzłem przesiadkowym dla naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy, którzy również coraz liczniej odwiedzają Niemcy w celu podjęcia czynności zarobkowych.

Tendencja emigracji zarobkowej do Niemiec z Polski jest wzrastająca. Mieszkańcy Unii Europejskiej, w obliczu ograniczenia emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii stawiają na najmocniejszą na ten moment gospodarkę w Europie, czyli na Niemcy. Wspólny rynek nie generuje ograniczeń w przemieszczaniu się pod względem zarobkowym, z czego Polacy skrzętnie korzystają, będąc liderem emigracji zarobkowej w całej Unii Europejskiej. Zapewnienie transportu na trasach z największych polskich miast do miast niemieckich jest ciągle bardzo dochodowym i ciekawym biznesem.